Venture Inc w drodze na rynek główny GPW

02/01/2017

Venture INC

Prospekt Emisyjny Venture Inc trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To ważny krok na drodze do przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany.

Złożenie Prospektu to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Obecnie Prospekt jest procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego. Venture Inc udzieli więcej informacji nt. swoich planów rozwoju i strategii po upublicznieniu tego dokumentu.

Akcje Venture Inc (pod nazwą Venture Incubator) zadebiutowały na rynku NewConnect 7 czerwca 2010 r. Sprawozdanie z tego wydarzenia i historyczną prezentację spółki można obejrzeć w serwisie GPW Media.

Link