Venture Inc ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł za sztukę

02/10/2017

Venture INC

Venture Inc po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł – podała spółka w komunikacie. Ostateczna liczba oferowanych akcji serii G to 15 mln. Wszystkie akcje oferowane są inwestorom instytucjonalnym.

Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-5 października, a przydział akcji oferowanych nastąpi 6 października.

26 września Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. W prospekcie napisano, że spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G oraz że wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść ok. 35 mln zł.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na następujące cele emisyjne, przedstawione w kolejności priorytetów ich realizacji: od 10 do 15 mln zł na poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty z branży nowych technologii działających głównie w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy lub inne modele biznesowe zgodnie z polityką inwestycyjną, będących na etapie rozwoju start-up i growth; od 5 do 10 mln zł na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych; od 5 do 10 mln zł na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.

Venture Inc działa w formule funduszu typu venture capital.

Akcje Venture Inc (pod nazwą Venture Incubator) zadebiutowały na rynku NewConnect w czerwcu 2010 r. (PAP Biznes)