Venture Inc liczy, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł

26/09/2017

Venture INC

Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G – podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł.

Akcje oferowane będą stanowić do 50,27 proc. podwyższonego kapitału zakładowego, uprawniając tym samym do 50,27 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na następujące cele emisyjne, przedstawione w kolejności priorytetów ich realizacji: od 10 do 15 mln zł na poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty z branży nowych technologii działających głównie w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy lub inne modele biznesowe zgodnie z polityką inwestycyjną, będących na etapie rozwoju start-up i growth; od 5 do 10 mln zł na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych; od 5 do 10 mln zł na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.

„Pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfolio spółek portfelowych. Są to projekty, które możemy wesprzeć nie tylko finansowo, ale też dzięki naszym kontaktom, wiedzy i doświadczeniu zebranemu w budowie takich projektów jak m.in. Bankier. pl czy LiveChat Software” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Maciej Jarzębowski.

„Ze względu na specyfikę naszego biznesu zdecydowaliśmy się skierować obecną ofertę wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych (…). Nie lekceważymy inwestorów indywidualnych i w przyszłości chcemy aktywnie się z nimi komunikować, już jako spółka notowana na głównym rynku” – dodał Maciej Jarzębowski.

Polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie zysków w pierwszej kolejności na akwizycje i inwestycje kapitałowe.

„Emitent zamierza przeznaczać wypracowany zysk na nowe akwizycje oraz inwestycje kapitałowe w nowe projekty, które mogłyby zapewnić spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto spółki corocznie będzie podejmować ZWZ” – napisano w prospekcie emisyjnym.

Oferującym jest DM Trigon.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpi 28 września, a zakończenie tego procesu planowane jest 2 października 2017 r.

Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-5 października, a przydział akcji oferowanych nastąpi 6 października.

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital.

Akcje Venture Inc (pod nazwą Venture Incubator) zadebiutowały na rynku NewConnect w czerwcu 2010 r. (PAP Biznes)