Venture Inc dokapitalizuje Infermedica

01/12/2017

Venture INC

Venture Inc obejmie akcje nowej emisji spółki Infermedica. Dzięki pozyskanym środkom Infermedica będzie mogła szybciej realizować swoje plany rozwojowe.

Infermedica jest dostawcą oprogramowania, które w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia wykonywanie wstępnej diagnostyki medycznej. Narzędzie oferowane przez spółkę opiera się na inteligentnym systemie służącym do błyskawicznego wnioskowania statystycznego posługującego się ustrukturyzowaną, wysokiej jakości wiedzą medyczną. Oferowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie wywiadu typu symptom checker, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz tworzenie rekomendacji badań laboratoryjnych.

Spółka nie tylko tworzy własne rozwiązania, ale poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API) globalnie umożliwia również innym podmiotom budowanie rozwiązań dostosowanych do ich rynków lokalnych.

Infermedica, zgodnie z decyzją swojego Walnego Zgromadzenia, wyemituje 6666 nowych akcji, z czego 5333 obejmie Venture Inc. Cena objęcia tych akcji to 2 mln zł. W rezultacie transakcji udział Venture Inc. w kapitale Infermedica wzrośnie z 27,38% do 36,25%.