Science.Fund będzie zarządzać funduszem ze wsparciem NCBiR

29/12/2017

Venture INC

Science.Fund Sp. z o.o., której udziałowcem jest Venture Inc S.A. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zgodnie z nią spółka będzie zarządzać funduszem, specjalizującym się w nowoczesnych technologiach w branży medycznej (Medtech).

Inwestorzy prywatni zasilą fundusz kwotą 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na objęcie udziałów w spółkach portfelowych. Natomiast NCBiR przeznaczy 20 mln zł na wsparcie i rozwój projektów prowadzonych przez te spółki.

Umowę zawarto w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Warunkiem realizacji Umowy jest rejestracja spółki Science.Fund Sp. z o.o. jako zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycją oraz rejestracja alternatywnej spółki inwestycyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Venture Inc posiada 15% udziałów w kapitale Science.Fund Sp. z o.o.