Chat with us, powered by LiveChat

Walne zgromadzenie

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń, w tym ogłoszenia o ich zwołaniu oraz dokumenty dla akcjonariuszy zainteresowanych udziałem.

11/06/2018

kglinskatkocz

Załączników (0)

Zarząd Spółki Venture Inc SA(„Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu: 1. Jakub Sitarz – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów […]

08/06/2018

kglinskatkocz

Załączników (1)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08.06.2018 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było […]

08/05/2018

kglinskatkocz

Załączników (3)

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 […]

19/10/2017

kglinskatkocz

Załączników (0)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie od pana Macieja Jarzębowskiego, działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pana Mariusza Ciepłego i pana Jakuba Sitarza, wchodzących w skład Porozumienia Akcjonariuszy Venture […]

30/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (0)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki Venture Inc SA(„Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 czerwca 2017 roku(„Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu: 1. Jakub Sitarz – […]

29/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (0)

Zarząd spółki Venture Inc S.A. niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2017 roku, opublikowanymi raportem nr 9/2017 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Dariusz Ciborski. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób: 1. Mariusz […]

29/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (2)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2017 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 roku. Zmiany w Statucie Emitenta, były obszerne i obejmowały następujące paragrafy:  Zmieniono: § 6; § 12 ust. 3; § 18; […]

29/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (1)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29.06.2017 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie […]

01/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (3)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej […]

01/06/2017

kglinskatkocz

Załączników (3)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro). W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu […]

.

color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on