Chat with us, powered by LiveChat

Ostatnio dodane:

14/11/2018

Venture INC

Załączników (1)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody z działalności podstawowej 1 320 […]

30/08/2018

Venture INC

Załączników (3)

2018.06.30 Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Venture Inc 2018.06.30 Sprawozdanie finansowe półroczne Venture Inc 2018.06.30 Sprawozdanie zarządu półroczne Venture Inc

14/05/2018

kglinskatkocz

Załączników (1)

Zobacz: Raport Kwartalny IQ 2018 Venture Inc SA

29/04/2018

kglinskatkocz

Załączników (3)

Sprawozdanie zarządu 2017 Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z badania

color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on