Chat with us, powered by LiveChat

Dane finansowe

Poniżej prezentujemy podstawowe dane finansowe Venture Inc S.A. w ujęciu rocznym. Dane są dostępne do pobrania w formacie xls.
Dane/Rok201720162015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży30
Zysk/Strata ze sprzedaży-219-115-232-324
Amortyzacja733,51,62223
Zysk / Strata z działalności operacyjnej152,3-244-268-235-330
Zysk/Strata netto1 4511 091,61 909,8-983,51 483267
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 1 268-997,8-263-171,31 626125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 221-2 489,3-1 860,6-505-1 778-116
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej30 0153 976,32 011,71 334151-12
Liczba akcji (w szt.)29840000148400008840000784000068400006840000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą w zł0,080,090,24-0,130,220,04
Wartość księgowa na jedną akcję w zł1,711,360,810,480,550,51
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on