Chat with us, powered by LiveChat

Science Fund

Science Fund sp. z o.o.

Science.Fund rozpocznie swoją działalność jako fundusz z momentem wpisania spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi jako zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną.*

Science.Fund został powołany w celu finansowego oraz organizacyjnego wspierania projektów B+R w fazie Proof of Concept i Proof of Principle, które wywodzą się ze środowiska jednostek naukowych w Polsce.

Główny obszar inwestycji funduszu to Nowe Technologie w medycynie (ang. MedTech/Healthtech).

Science.Fund będzie poszukiwał projektów głównie z zakresu: Bioinformatyki: projekty związane z wykorzystywaniem metod obliczeniowych do badań struktury, funkcji i ewolucji genów, genomów i białek, a także do analizy i zarządzania zebranymi w toku badań genomicznych danych. Technologii Telemedycznych: projekty związane z wykorzystywaniem elementów telekomunikacji, informatyki oraz medycyny w celu świadczenia usług medycznych na odległość. Informatycznych Narzędzi Medycznych

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Science.Fund, prawdziwy biznes zaczyna się od nauki” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze proof of concept – BRIdge Alfa

Venture Inc S.A. posiada 15% posiada akcji w kapitale zakładowym spółki.

0
0
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on