SPÓŁKI PORTFELOWE

Portfolio

Poniżej przedstawiamy inwestycje Venture Inc.


Intelliseq

Genome informatics solutions

Intelliseq specjalizuje się w genomice obliczeniowej. Celem działalności jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu diagnostyki genetycznej. Firma składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie genomiki, biologii molekularnej, bioinformatyki i rozwoju oprogramowania.

Zespół koncentruje się na opracowaniu nowych algorytmów i narzędzi bioinformatycznych poświęconych interpretacji sekwencji ludzkiego DNA. Intelliseq stworzył autorską platformę analizy odczytu genomu człowieka, na bazie której rozwija aplikacje mobilne dla genetyki konsumenckiej. W 2017 roku, firma wprowadziła na rynek amerykański swoją pierwszą aplikację mobilną – MyTraits Sport.

1.6 mln
Wartość transakcji
46.65 %
Udział w kapitale
2018
Rok inwestycji

Brand 24

Monitoring Internetu

Twórca aplikacji oferującej usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w Internecie. Narzędzie Brand24 działa w formie tzw. aplikacji webowej i realizuje funkcje monitorowania informacji o markach lub produktach poprzez mierzenie natężenia szumu wokół wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego oraz analizę emocjonalnego ładunku wypowiedzi.

Narzędzie oferowane przez spółkę znajduje zastosowanie w działaniach ochrony reputacji marki, wsparcia sprzedaży, wzmocnienia pozytywnego wizerunku marki oraz monitorowania i badania konkurencji. Aplikacja monitoruje aktualnie ponad 40.000 marek. Wśród klientów spółki są m.in.: Intel, IKEA, H&M, UPC, Carlsberg, Vichy, Leroy Merlin, Tauron, Uber, etc.

0.2 mln
Wartość transakcji
9.55 %
Udział w kapitale
2015
Rok inwestycji

Infermedica

Diagnostyka medyczna

Spółka jest dostawcą oprogramowania, które w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia wykonywanie wstępnej diagnostyki medycznej. Narzędzie opiera się na inteligentnym systemie służącym do błyskawicznego wnioskowania statystycznego posługującego się ustrukturyzowaną, wysokiej jakości wiedzą medyczną. Oferowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie wywiadu typu symptom checker, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz tworzenie rekomendacji badań laboratoryjnych.

Celem spółki jest zbudowanie uniwersalnej platformy wspomagania decyzji diagnostycznych dla pacjentów oraz 99 lekarzy. Podstawą oferowanego rozwiązania jest wysokiej jakości wiedza medyczna, autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą (MetaBase) oraz inteligentny system służący do błyskawicznego wnioskowania statystycznego na podstawie nieustannie gromadzonej wiedzy.

2.5 mln
Wartość transakcji
36,25 %
Udział w kapitale
2016
Rok inwestycji

Timecamp

Monitorowanie czasu

Spółka jest twórcą aplikacji Timecamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami. Narzędzie oferowane przez spółkę pozwala na monitorowanie projektów i czasu pracowników, fakturowanie projektów oraz ewidencjonowanie czasu pracy. TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. Każdy z pracowników ma nadany login i hasło, co pozwala sprawdzać raporty z ewidencji czasu pracy z dowolnego miejsca. Dodatkowo, system umożliwia monitorowanie czasu pracy na dokumentach. Narzędziem można również mierzyć produktywność..

1.2 mln
Wartość transakcji
28,52 %
Udział w kapitale
2013
Rok inwestycji

Inno-Gene

Badanie genetyczne

Spółka zarządza grupą kapitałową podmiotów z sektora life science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących nowatorskie prace badawczo-rozwojowe. W ramach swojej działalności spółka zapewnia wsparcie dla posiadanych w portfelu spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych.

1.7 mln
Wartość transakcji
12,54 %
Udział w kapitale
2016
Rok inwestycji

GeeksDeck

Software house

Spółka prowadzi działalność polegającą na tworzeniu aplikacji mobilnych na najpopularniejsze platformy (m.in. Android, iOS) oraz tworzeniu oprogramowania dla klienta biznesowego.

Spółka oferuje m.in. wsparcie biznesowe oraz projektowanie UX/UI aplikacji mobilnych, które kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw we wczesnych stadiach rozwoju (start-up), małych i średnich firm, ale także dużych klientów biznesowych. Spółka zajmuje się także dalszym utrzymaniem stworzonego oprogramowania.

0.1 mln
Wartość transakcji
33 %
Udział w kapitale
2016
Rok inwestycji

Friendly Score

Social credit score

Spółka jest twórcą i deweloperem aplikacji służącej do tzw. scoringu kredytowego, będącego narzędziem wspomagającym ocenę wiarygodności podmiotu kredytowego na podstawie danych osobistych oraz majątkowych i na tej podstawie tworzącym analizę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą. Źródłem danych do analizy ryzyka są konta usług online oraz sieci społecznościowych użytkownika (m.in. LinkedIn, Google, Android, Facebook, Twitter, PayPal).

0.2 mln
Wartość transakcji
11.25 %
Udział w kapitale
2014
Rok inwestycji

Best Capital

Autoryzowany doradca

Best Capital jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst. Misją spółki jest pozyskiwanie kapitału dla swoich klientów. Firma świadczy również usługi doradcze i finansowe. Swoim inwestorom umożliwia udział w projektach o ponadprzeciętnych stopach zwrotu. Best Capital tworzy zespół doświadczonych uczestników rynku kapitałowego, których umiejętności potwierdzone są cenionymi, finansowymi certyfikatami.

0.02 mln
Wartość transakcji
66.73 %
Udział w kapitale
2012
Rok inwestycji

Patent Fund

Fundusz Patentowy

Działalność spółki koncentruje się na prowadzeniu funduszu, którego celem jest kapitałowe wspieranie komercjalizacji przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej. W szczególności spółka zapewnia wsparcie w procesie sprzedaży, zakupu i rozwoju patentów oraz ich licencjonowaniu, komercjalizacji wypracowanych wynalazków i prototypów, jak i organizacji infrastruktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych prac rozwojowych.

4.4 mln
Wartość transakcji
82.76 %
Udział w kapitale
2015
Rok inwestycji

ARI

Dotacje unijne

Firma doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji dla firm. Dofinansowanie dla swoich klientów uzyskuje również w formie kapitału zwrotnego, tj. kredytów, leasingu i pożyczek, także dofinansowywanych z funduszy europejskich. ARI zdobywa kapitał dla firm ze wszystkich segmentów gospodarki na każdym etapie rozwoju. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, aby mogli rozwijać swój biznes i skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku. Specjalność ARI to komercjalizacja wiedzy, dofinansowania unijne, pisanie oraz rozliczanie wniosków dotacyjnych, finansowanie nowych pomysłów.

0.8 mln
Wartość transakcji
44.47 %
Udział w kapitale
2015
Rok inwestycji

Science.Fund

Spółka celowa

Science.Fund został powołany w celu finansowego oraz organizacyjnego wspierania projektów B+R w fazie Proof of Concept i Proof of Principle, które wywodzą się ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Główny obszar inwestycji funduszu to Nowe Technologie w medycynie.

Science.Fund będzie poszukiwał projektów głównie z zakresu bioinformatyki, technologii telemedycznych oraz informatycznych Narzędzi Medycznych

0.002 mln
Wartość transakcji
100 %
Udział w kapitale
2017
Rok inwestycji

Inwestujemy do 3 mln PLN w projekty będące na różnym etapach rozwoju

Zgłoś projekt