Chat with us, powered by LiveChat

O nas

Inwestujemy. Pomagamy. Osiągamy sukces.

Masz pomysł?

Venture Inc

Kilka słów o nas

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na GPW.

Jej założycielami, partnerami i głównymi akcjonariuszami są przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem w budowie przedsięwzięć notujących wysoką dynamikę wzrostu.

Przykładami takich przedsięwzięć mogą być m.in. Bankier.pl i LiveChat Software.

0
INWESTYCJI ROCZNIE
0
ANALIZ ROCZNIE
0
INWESTYCJI

Działalność inwestycyjna Venture Inc koncentruje się na tych obszarach, które Zarząd, uznaje za najbardziej perspektywiczne i w których polska firma może osiągnąć światowy sukces. 

Są to m.in. bioinformatyka i segment IT, zwłaszcza tam gdzie można zastosować model SaaS (Software as a Service), który pozwala na skalowanie biznesu i osiągania bardzo wysokich marż i dynamik wzrostu.

Strategia

Venture Inc ma przede wszystkim budować wartość dla swoich Akcjonariuszy i zapewniać im jak najwyższe stopy zwrotu z inwestycji w swoje akcje.

Inwestycja w akcje Venture Inc umożliwia osobom i instytucjom finansowym inwestującym na warszawskiej giełdzie ekspozycję na segment venture capital i spółki z bardzo wysokim potencjałem wzrostu, zanim jeszcze osiągną one poziom umożliwiający na wprowadzenie ich na giełdę.

Venture Inc wspiera takie spółki kapitałowo, gwarantując im środki potrzebne na rozwój. Jednocześnie jednak udziela im wsparcia merytorycznego (know-how) i organizacyjnego.

Tam gdzie to jest możliwe, Venture Inc. chce wspierać przedsiębiorców w budowie skalowanego, dynamicznie rozwijającego się biznesu opartego o model SaaS i działającego w skali globalnej. Przykładem takiego sukcesu może być spółka LiveChat Software, która dzięki modelowi SaaS, działa na skalę globalną.

W każdym przypadku, decyzja o inwestycji, jest podejmowana indywidualnie. Partnerzy Venture Inc mogą podjąć decyzję o inwestycji w podmiot z innej branży i działającej w innym modelu biznesowym – o ile będzie to uzasadnione biznesowo. Spółka nie wyklucza też inwestycji w podmioty już notowane na giełdzie.

Od innych funduszy Venture Capital działających na polskim rynku, Venture Inc ma wyróżniać dynamika działania, prosta struktura decyzyjna i minimum procedur dla potencjalnych projektów inwestycyjnych. Ponadto Venture Inc. wykorzystuje doświadczenie swoich partnerów i zespołu zarządzającego żeby dzielić się know-how ze spółkami portfelowymi.

Wspiera je też poprzez szkolenia, tworzenie i pilotowanie kluczowych procesów, czy znajdowaniu zewnętrznych ekspertów.

 

Venture Inc zamierza stopniowo powiększać liczbę projektów w swoim portfelu inwestycyjnym. Projekty te będą też coraz bardziej zdywersyfikowane pod względem etapu rozwoju.

Spółka zakłada zwiększenie zaangażowania w podmioty na etapie „growth” i „start-up”, które nadal mają bardzo wysoki potencjał rozwoju, ale ryzyko związane z nimi jest niższe niż w przypadku projektów „seed” i „pre-seed”. Wiąże się to z tym, że rozwinięte spółki mają już działający produkt i model biznesowy,natomiast wsparcie finansowe i w zakresie know-how od Venture Inc może im pomóc rozwinąć skalę działalności i często również wejść na rynek globalny.

Venture Inc może się skoncentrować m.in. na spółkach działających w modelu B2B, których potrzeby kapitałowe oscylują na poziomie ok. 3 mln zł.

Spółka zakłada inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności w Polsce), jak również Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Inwestycje w bardziej rozwinięte projekty wiążą się też z reguły z krótszym horyzontem czasowym możliwego wyjścia z projektu. Oznacza to, że fundusz będzie w stanie szybciej zrealizować potencjalny zysk ze swoich inwestycji.

Venture Inc bierze pod uwagę wszystkie znane możliwe sposoby wyjścia z inwestycji. Od sprzedaży akcji spółki portfelowej inwestorowi branżowemu, przez wykup menedżerski, po sprzedaż akcji w ramach oferty publicznej takiej spółki. W każdym przypadku decyzja będzie podejmowana indywidualnie, również po konsultacjach z innymi akcjonariuszami danej spółki i z uwzględnieniem ich interesów.

Venture Inc koncentruje się na inwestycjach w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu SaaS.Szczególnie ciekawe są dla spółki projekty związane z wykorzystaniem technologii z zakresu sztucznej inteligencji, big data, zaawansowanej algorytmiki czy machine learning.

Spółka dopuszcza inwestycje zarówno przez obejmowanie nowych emisji akcji (lub udziałów) lub ich wykup od aktualnych akcjonariuszy lub wspólników. W przypadku „młodych” projektów na etapie „seed” lub „pre-seed” w grę wchodzi głównie objęcie nowych akcji lub udziałów.

Nasz Zespół

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu “Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” w ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014- 2020. Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.222.620 PLN, a całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych usług doradczych – 994.000 PLN.
Kwota dofinansowania przyznana Spółce to 497 000 zł.

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także pozyskanie w okresie do 36 miesięcy od rozpoczęcia projektu, kapitału (30 mln zł) na założone przez Spółkę cele.

Planowane efekty projektu: wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW przyczyni się do poszerzenia portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty z branży nowych technologii, na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych oraz na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.

www.dreamsart.pl
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on