Chat with us, powered by LiveChat

29/12/2017

Venture INC

Science.Fund Sp. z o.o., której udziałowcem jest Venture Inc S.A. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zgodnie z nią spółka będzie zarządzać funduszem, specjalizującym się w nowoczesnych technologiach w branży medycznej (Medtech). Inwestorzy prywatni zasilą fundusz kwotą 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na objęcie udziałów w spółkach portfelowych. Natomiast NCBiR przeznaczy […]

01/12/2017

Venture INC

Venture Inc obejmie akcje nowej emisji spółki Infermedica. Dzięki pozyskanym środkom Infermedica będzie mogła szybciej realizować swoje plany rozwojowe. Infermedica jest dostawcą oprogramowania, które w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia wykonywanie wstępnej diagnostyki medycznej. Narzędzie oferowane przez spółkę opiera się na inteligentnym systemie służącym do błyskawicznego wnioskowania statystycznego posługującego się ustrukturyzowaną, wysokiej jakości wiedzą […]

01/12/2017

Venture INC

Akcje spółki Venture Inc. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 11,1% do 5 zł. Wcześniej spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o wartości 30 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę portfolio inwestycyjnego, lub zwiększenie udziału w spółkach portfelowych funduszu. „Venture Inc inwestuje w perspektywiczne projekty w […]

02/10/2017

Venture INC

Venture Inc po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł – podała spółka w komunikacie. Ostateczna liczba oferowanych akcji serii G to 15 mln. Wszystkie akcje oferowane są inwestorom instytucjonalnym. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-5 października, a przydział akcji oferowanych nastąpi 6 […]

26/09/2017

Venture INC

Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G – podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł. Akcje oferowane będą stanowić do 50,27 […]

26/09/2017

Venture INC

Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G – podała spółka w komunikacie prasowym. „Pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfolio spółek portfelowych. Są to projekty, które możemy wesprzeć nie tylko finansowo, ale też […]

25/09/2017

Venture INC

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny notowanej obecnie na rynku NewConnect spółki Venture Inc – poinformowała Komisja w poniedziałkowym komunikacie. Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G. Oferującym jest Trigon Dom […]

05/09/2017

Venture INC

4 września Venture Inc S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Venture Inc S.A. jest pierwszą spółką, która została wpisana jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

22/02/2017

Venture INC

Friendly Score ltd., spółka portfelowa Venture Inc , zamknął kolejną rundę inwestycyjną, dzięki czemu pozyskał środki na rozwój. Spółka podpisała Umowę Inwestycyjną z grupą biznesmenów wspierających młode firmy (tzw. aniołowie biznesu – business angels). W związku z podwyższeniem kapitału spółki, udział Venture Inc w jej kapitale spadł do 13,87% wobec 16,31% poprzednio. Friendly Score ltd. […]

02/01/2017

Venture INC

Prospekt Emisyjny Venture Inc trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To ważny krok na drodze do przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany. Złożenie Prospektu to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Obecnie Prospekt jest procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego. Venture Inc udzieli więcej informacji nt. swoich planów rozwoju i strategii po upublicznieniu tego dokumentu. […]

0
0
color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on