Friendly Score podpisała umowę Inwestycyjną

22/02/2017

Venture INC

Friendly Score ltd., spółka portfelowa Venture Inc , zamknął kolejną rundę inwestycyjną, dzięki czemu pozyskał środki na rozwój.

Spółka podpisała Umowę Inwestycyjną z grupą biznesmenów wspierających młode firmy (tzw. aniołowie biznesu – business angels).

W związku z podwyższeniem kapitału spółki, udział Venture Inc w jej kapitale spadł do 13,87% wobec 16,31% poprzednio.

Friendly Score ltd.  jest właścicielem rozwijanego rozwiązania do credit scoringu mającego na celu wykorzystywanie danych z sieci społecznościowych do analizy zdolności kredytowej konsumentów.