Aktualności

Projekt „Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.” pozyskał finansowanie w wysokości 497 tys. zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Całkowita wartość projektu zgłoszonego przez Venture Inc to 1,22 mln zł. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. : Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka – Poddziałanie 3.1.5: […]

Venture Inc podpisał umowę dzięki której nabył 33% akcji spółki Geeks Deck Ltd z Londynu. Wartość transakcji to 100 tys. zł. Geeks Deck to software house zajmujący się pomocą start-upom i mniejszym firmom na trzech płaszczyznach – UX/UI, tworzenie oprogramowania i wsparcie biznesowe. Firma jest także otwarta na współpracę z większymi podmiotami przy większych projektach. […]

Venture Inc. podpisał dwie umowy dzięki której posiada łącznie 12,53% akcji spółki Inno-Gene S.A., która notowana jest na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Grupa Kapitałowa Inno-Gene skupia spółki z sektora life science, stosujące unikalne, innowacyjne technologie i prowadzące własne prace badawczo-rozwojowe. Posiada cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu. Kluczowym aktywem Grupy jest spółka Centrum […]

Venture Inc zrealizował transakcję w której nabył 160 udziałów w spółce Time Solutions. Cena zapłacona za udziały to 544 tys. zł. Dzięki transakcji Venture Inc zwiększył swój udział w kapitale spółki portfelowej do 29,71% i łącznie posiada 640 udziałów. Time Solutions to właściciel rozwiązania TimeCamp, które umożliwia monitorowania czasu pracy pracowników. Jest to narzędzie, które […]

color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on