Chat with us, powered by LiveChat

Aktualności

Science.Fund Sp. z o.o., której udziałowcem jest Venture Inc S.A. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zgodnie z nią spółka będzie zarządzać funduszem, specjalizującym się w nowoczesnych technologiach w branży medycznej (Medtech). Inwestorzy prywatni zasilą fundusz kwotą 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na objęcie udziałów w spółkach portfelowych. Natomiast NCBiR przeznaczy […]

Venture Inc obejmie akcje nowej emisji spółki Infermedica. Dzięki pozyskanym środkom Infermedica będzie mogła szybciej realizować swoje plany rozwojowe. Infermedica jest dostawcą oprogramowania, które w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia wykonywanie wstępnej diagnostyki medycznej. Narzędzie oferowane przez spółkę opiera się na inteligentnym systemie służącym do błyskawicznego wnioskowania statystycznego posługującego się ustrukturyzowaną, wysokiej jakości wiedzą […]

Akcje spółki Venture Inc. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 11,1% do 5 zł. Wcześniej spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o wartości 30 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę portfolio inwestycyjnego, lub zwiększenie udziału w spółkach portfelowych funduszu. „Venture Inc inwestuje w perspektywiczne projekty w […]

Venture Inc po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł – podała spółka w komunikacie. Ostateczna liczba oferowanych akcji serii G to 15 mln. Wszystkie akcje oferowane są inwestorom instytucjonalnym. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-5 października, a przydział akcji oferowanych nastąpi 6 […]

Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G – podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł. Akcje oferowane będą stanowić do 50,27 […]

Venture Inc opublikował prospekt emisyjny w związku z rozpoczęciem oferty publicznej i planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G – podała spółka w komunikacie prasowym. „Pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfolio spółek portfelowych. Są to projekty, które możemy wesprzeć nie tylko finansowo, ale też […]

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny notowanej obecnie na rynku NewConnect spółki Venture Inc – poinformowała Komisja w poniedziałkowym komunikacie. Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G. Oferującym jest Trigon Dom […]

4 września Venture Inc S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Venture Inc S.A. jest pierwszą spółką, która została wpisana jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

Friendly Score ltd., spółka portfelowa Venture Inc , zamknął kolejną rundę inwestycyjną, dzięki czemu pozyskał środki na rozwój. Spółka podpisała Umowę Inwestycyjną z grupą biznesmenów wspierających młode firmy (tzw. aniołowie biznesu – business angels). W związku z podwyższeniem kapitału spółki, udział Venture Inc w jej kapitale spadł do 13,87% wobec 16,31% poprzednio. Friendly Score ltd. […]

Prospekt Emisyjny Venture Inc trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To ważny krok na drodze do przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany. Złożenie Prospektu to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Obecnie Prospekt jest procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego. Venture Inc udzieli więcej informacji nt. swoich planów rozwoju i strategii po upublicznieniu tego dokumentu. […]

color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on