DO POCZYTANIA

Blog

Interesujące artykuły w jednym miejscu

Przykładowy blog post6

Data pulikacji: 03.04.2019

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych , Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku:

  1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 22 kwietnia 2019 r.
  2. Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
    • – raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30 maja 2019 r.
    • – raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29 listopada 2019 r.
  3. Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2019 r. – w dniu 30 września 2019 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2018 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2019 roku.